top of page

ANSATTE

Skjermbilde (8).png

Øyelege Rafaqat Ahmad

Øyelege Rafaqat Ahmad er utdannet lege fra Universitetet i Oslo. Han har etter endt turnustjeneste startet rett på sin øyeutdanning hvor han har tilbragt mange år ved øyeavdelingen i Bodø. Her har han jobbet med øyefaget i sin fulle bredde, både den medisinske og den kirurgiske delen. Det har gitt grunnlag for en bred erfaring innenfor øyefaget hvor han er godt erfaren med å undersøke både barn og voksne pasienter. De siste årene har han vært ansatt ved øyeavdelingen ved Oslo Universitetssykehus og jobbet til slutt som overlege ved seksjon for okuloplast på Ullevål hvor han jobbet ut 2018. Han var her også engasjert i forskningsarbeid relatert til netthinnesyksommer. De siste årene har han jobbet ved Øyehelseklinikken og Tørreøynekklinikken på Majorstuen og som okuloplastisk kirurg hos Memira. Han har bygd opp solid erfaring som avtalespesialist fra et lengre vikariat på øyeklinikken på Nordstrand og ved Bærum øyeklinikk.

Om oss: Testimonials
bottom of page